Lənkəranda yeni tərəvəz sortları üzərində elmi-tədqiqat işləri aparılır