Lənkəranda yeni sahələrin salınması üçün çay toxumlarının əkininə başlanılıb