Məktəblərdə valideyn-müəllim assosiasiyalarının sayı artırılmalıdır