Cənub bölgəsində quşçuluq təsərrüfatları üçün yem emalı zavoduna ehtiyac var