Salyanlı fermerlər keyfiyyətsiz sarımsaq toxumlarından şikayətlənir