Lerik balının tərkibində 100-dən çox dərman bitkisi var