36 müharibə və arxa cəbhə iştirakçısından sağ qalan yeganə insan