Lənkəranda açıq sahələrdə xiyar əkininə başlanılıb