Lənkəranda məşhur Darquba çiyələyinin yığımına başlanılıb