Cənub rayonlarında sahələrin suvarılmasına tələbat artıb