LDU- nun tərkibində turizm tədris-təcrübə bazası fəaliyyət başladı