Masallının iki kəndində yeni tibb mənətəqəsi istifadəyə verildi