Lənkəranda bu il ilk dəfə kabakçi-yunan qabağı əkilir