Lənkəranda yazıçılar iki yeni nəşrin təqdimatında bir araya gəldilər