Ölkənin ən yaşlı tələbəsi təhsildən imtina etməsinə aydınlıq gətirdi