Salyanın xələc üzümü bağlarından bol məhsul yığılır