Astaranın sitrus bağlarında zərərvericilərin sayı artıb