Lerikli sənətkar bütün ölkələrin bayraqlarını toxuyacaq, bircə işğalçı dövlətdən başqa