Lənkəran teatrının səhnəsində “Meşəbəyinin dostları” musiqili nağıl-tamaşası oynanılıb