Lənkəranda kəndlərin adını göstərən yol kənarındakı lövhələrdə adlar düz yazılmayıb