Hirkan meşələrinə Suriya marallarını izləmək üçün kameralar yerləşdiriləcək