Aqrar sahədə risklərdən qorunmaq üçün sığortaya ehtiyac var