Cənub bölgəsində bitən dəmirağacı payızın rənglərinə boyanıb