YPX alayının əməkdaşları Liman məktəbliləri ilə görüşdü