Cənub bölgəsində “çillə” gecəsi təmtəraqla qarşılanır