Lənkəranın Mollakənd, Lerikin isə Veri kəndinə ilk dəfə təbii qaz verildi