Lerikdə qəzalı kənd məktəblər modul tipli məktəblərlə əvəz olunur