Qarın yağmaması kənd təsərrüfatına və sağlamlığa mənfi təsiri var