Lənkəranın sitrus bağlarında limon yığımına başlanılıb