Lənkəranda xalçaçılıq sənətinə maraq günü-gündən artır