Salyan, Biləsuvar və Lənkəranda fəal qadınların əməyinə yüksək qiymət verildi