Biləsuvarın Ağayrı və ətraf 16 kəndində fermerlərə güzəştlə gübrələr verildi