YPX alayının 11-ci tağımı bu dəfə Lənkəran ictimaiyyətini maarifləndirdi