İntensiv yağışlar çiçəkləyən ağaclara mənfi təsir edir