Uzunömürlü sakinlərimizin adı rekorda namizəd olmalıdır