Azərbaycanda ilk dəfə yeni üsulla çəltik əkini Lənkəranda sınaqdan keçiriləcək.