Festivalın 4-cü günündə Gürcüstan teatrı da çıxış etdi