Cəlilabadlı fermerlər taxıl zəmilərindən 200 min tona yaxın məhsul gözləyir