Salyan Regional Aqrokimya Laboratoriyası bu il 25 fermerin müraciətinə baxıb