Lənkəranda çayçılığın və sitrusçuluğun inkişafı mövzusunda seminar keçirilib