Araz Yağubov: “Cənub bölgəsində ilk dəfə əkdiyimiz tritikale buğda sortu yüksək məhsuldarlıq verir”