Subsidiyalar fermerlərə vahid mexanizm vasitəsilə çatdırılacaq