Cəlilabadlı pinəçi ömrünün 65 ilini bu sadə peşəyə həsr edib