Azərbaycanlı rəssamın əsərləri 200-dən çox ölkədə şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır