Kürdə nəqliyyat kimi kiçik həcmli gəmilərin hərəkətinə ehtiyac var