Yardımlının Şıxlar və Bilnə kəndlərində modul tipli məktəblər istifadəyə verilib