“Lənkəranda çəltiyin müasir istehsalı və emalı” sub-layihəsi həyata keçirilir