3 ildir Salyanda əkininə başlanan çəltik sahələrindən bol məhsul yığılır