Dövlət Toxum Fobdu növbəti mağazasını Cəlilabadda açdı