Magistral yollara buraxılan nəzarətsiz heyvanlar təhlükə mənbəyidir